ZAKRES PROJEKTÓW


Zapewniamy pełną obsługę inwestycji od koncepcji aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Dla każdego inwestora jest ustalany indywidualnie zakres usług w zależności od oczekiwań i potrzeb inwestora oraz stopnia skomplikowania projektu.

Zakres projektu może obejmować:


 • opracowanie studialne poprzedzające wystąpienie o warunki zabudowy, określające: gabaryty budynku, chłonność terenu oraz analizę wykonalności inwestycji
 • projekt koncepcji
 • inwentaryzację stanu istniejącego budynku
 • wizualizację
 • projekt budowlany
 • projekty przyłączy
 • projekt zjazdu na działkę
 • projekt przetargowy
 • projekt wykonawczy
 • dokumentację powykonawczą

W zależności od rodzaju inwestycji, wykonujemy projekty w branżach:
 • architektonicznej
 • konstrukcyjnej
 • instalacji sanitarnych, elektrycznych, gazowych i wentylacyjnych

Zakres usług może dodatkowo obejmować:

 • Doradztwo przed zakupem działki
 • Wykonanie mapy do celów projektowych
 • Wykonanie badań gruntowych
 • Reprezentowanie inwestora w urzędach w celu uzyskania wszelkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę takich jak:
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu, a w razie braku decyzja o warunkach zabudowy
  • warunki techniczne przyłączenia do sieci zewnętrznych (wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i energetyczna)
  • zgoda na zjazd z drogi publicznej
  • wyłączenie z produkcji rolniczej
  • uzgodnienie w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji
  • uzgodnienie z Konserwatorem Zabytków
  • zgoda na wycinkę drzew itp.
 • Reprezentowanie inwestora w urzędach w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Nadzór na budowie

Copyright Nazwa.pl